Generalforsamling 2020

GENERALFORSAMLING
Afholdes digitalt 2/11 kl 17.00

Indbydelse udsendes via nyhedsbrev.

 

FRIK afholder generalforsamling t2. november kl. 17.00 via ‘Teams’ med følgende dagsorden

  1. valg af ordstyrer
  2. Beretning ved formanden
  3. Regnskab ved kassereren
  4. Budget
  5. Valg til bestyrelse vil pga force majeure i form af coronarestriktioner på fysiske møder foregå som et genvalg af nuværende medlemmer. Eventuelt andre interesserede indsuppleres i bestyrelsen.
  6. Evt.