Generalforsamling 2019

GENERALFORSAMLING
Tirsdag 12. november 2019
Diakonhøjskolen, Aarhus

 

FRIK afholder generalforsamling tirsdag d. 12. november kl. 15.00 på Diakonhøjskolen med følgende dagsorden

  1. valg af ordstyrer
  2. Beretning ved formanden
  3. Regnskab ved kassereren
  4. Budget
  5. Valg til bestyrelse. På valg er Leif Rasmussen, Johannes Konstantin Neergaard, Jens Maibom Peder, Winni Kilsgaard. Alle er villige til genvalg
  6. Evt.