FRIK – nyhedsbrev

Oktober 2020

Kære Alle

Hermed et nyhedsbrev fyldt med invitationer. Du kan både deltage i vores årlige generalforsamling, bidrage med tekster til vores kommende salmeudgivelse, samt tilmelde dit kor til vores korstævne. 

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

 

Mandag d. 2.11.20 kl. 17.00. Mødet afholdes virtuelt via TEAMS. Ved tilmelding får du tilsendt et link, således du kan deltage hjemmefra.

Programmet er som flg.

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Budget
  5. Indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. november. Disse sendes til formanden: nylandsminde@rasmussen.mail.dk
  6. Valg til bestyrelse samt revisor.

    Den nuværende bestyrelse består af : Winni Kilsgaard, Hans Dammeyer, Johannes Konstantin Neergaard, Jens Maibom Pedersen, Willy Egmose, Signe Mai Petersen, Leif Rasmussen og Marianne Legarth.

Pga. den nuværende situation med COVID, foreslår bestyrelsen, at de nuværende bestyrelsesmedlemmers valgperiode forlænges, og at valget derfor udskydes til næste års generalforsamling.

  1. Evt.

Hvis du er forhindret i at deltage på generalforsamlingen er du velkommen til at tilkendegive holdninger/ideer  vedrørende de to sidste punkter.

Vel mødt

Leif Rasmussen, formand

 

 

Invitation til at skrive salmer til kommende udgivelse 

Reformationens salmer | Folkekirken.dk

Som bekendt udgiver FRIK hver år et hæfte med nyskrevne salmer ud fra et bestemt tema. Arbejdstitlen for næste års salmeskrivning hedder ”Frygt og håb”. Dette tema er valgt, fordi alle medier netop nu har overskrifter, hvor frygten for fremtiden er i fokus. Frygten for pandemier, for klimaet, for flygtningestrømme mv. Denne fokusering på frygten for fremtiden kan skabe lammelse i stedet for handling. Derfor vil FRIK gerne bidrage med håbsfortællinger, paradisvisioner, der kan skabe tro på fremtiden, skabe mod til handling, skabe tillid til hinanden. Bibelens beretning om Jesus er én lang håbs fortælling, så der skulle være stof nok at øse af til nye salmer. I første omgang er det ”kun” en tekst vi beder om, melodien finder vi ud af senere. Vi regner med et hæfte, hvor der indgår 6-8 nye salmer. Hvis du har lyst at gå i gang med opgaven, vil vi meget gerne have en tilbagemelding senest 1. nov. af hensyn til videre planlægning. Det kan ske på email:

 nylandsminde@rasmussen.mail.dk  

 

Det er første gang vi prøver denne fremgangsmåde, så vi er spændte. 

 

Leif Rasmussen

 

KORSTÆVNE

LØRDAG D. 13.3.2021

I Lyng Kirke, Fredericia

Til stævnet synger vi salmer fra FRIKs nye salmehæfte ”Himmelsk nærvær”.

Salmerne i hæftet tager tematisk afsæt i og omkring gudstjenesten, og traditionen tro medvirker en del af hæftets salmekomponister til korstævnet. Her vil de indstudere deres egne satser med de medvirkende kor.

Program

10.00: velkomst og øvning

12.00: frokost (OBS: medbring selv madpakke!)

12.45: øvning (incl. kaffe/forfriskning)

14.15: generalprøve

15.00: værkstedskoncert med læsninger osv.

16.00: tak for i dag!

 

Prisen er 100 kr. pr. deltager.

 

Du tilmelder dit kor ved at sende en mail til FRIK’s formand Leif Rasmussen,

nylandsminde@rasmussen.mail.dk senest d. 25.2.2021. Du betaler ved at overføre til FRIK’s konto (reg. 5072, konto 1163850). HUSK at påføre korlederens navn ved indbetaling. Hver deltager får et korhæfte med de nye salmer. Dette er med i prisen.

COVID: vi overholder naturligvis myndighedernes anbefaling ifht. smitterisiko.

Ved tilmelding oplyses om, hvilke sange dit kor skal øve på inden korstævnet.

 

På gensyn!

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *