Kontakt

Formand (henvendelse vedrørende bestilling af noder):
Leif Rasmussen – 86 87 17 85 / 50 30 01 17
Nattergalvej 5, 8900 Randers
nylandsminde@rasmussen.mail.dk

Kasserer:
Jens Maibom Pedersen – 86 27 30 23 / 60 65 18 72
Lyseng Allé 17, 8270 Højbjerg
jensmaibompedersen@FDF.dk

Nyhedsbrev:
Marianne Legarth
nyhedsbrev@frik.dk

Hjemmeside og medlemskartotek:
Johannes Konstantin Neergaard
jkn@tonesprog.dk

FRIKS bestyrelse:
Leif Rasmussen (formand)
Jens Maibom (kasserer)
Marianne Legarth
Signe Maj Sloth Petersen
Hans Dammeyer
Winni Kilsgaard
Johannes Konstantin Neergaard