FRIK – nyhedsbrev

Oktober 2020

Kære Alle

Hermed et nyhedsbrev fyldt med invitationer. Du kan både deltage i vores årlige generalforsamling, bidrage med tekster til vores kommende salmeudgivelse, samt tilmelde dit kor til vores korstævne. 

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

 

Mandag d. 2.11.20 kl. 17.00. Mødet afholdes virtuelt via TEAMS. Ved tilmelding får du tilsendt et link, således du kan deltage hjemmefra.

Programmet er som flg.

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Budget
  5. Indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. november. Disse sendes til formanden: nylandsminde@rasmussen.mail.dk
  6. Valg til bestyrelse samt revisor.

    Den nuværende bestyrelse består af : Winni Kilsgaard, Hans Dammeyer, Johannes Konstantin Neergaard, Jens Maibom Pedersen, Willy Egmose, Signe Mai Petersen, Leif Rasmussen og Marianne Legarth.

Pga. den nuværende situation med COVID, foreslår bestyrelsen, at de nuværende bestyrelsesmedlemmers valgperiode forlænges, og at valget derfor udskydes til næste års generalforsamling.

  1. Evt.

Hvis du er forhindret i at deltage på generalforsamlingen er du velkommen til at tilkendegive holdninger/ideer  vedrørende de to sidste punkter.

Vel mødt

Leif Rasmussen, formand

 

 

Invitation til at skrive salmer til kommende udgivelse 

Reformationens salmer | Folkekirken.dk

Som bekendt udgiver FRIK hver år et hæfte med nyskrevne salmer ud fra et bestemt tema. Arbejdstitlen for næste års salmeskrivning hedder ”Frygt og håb”. Dette tema er valgt, fordi alle medier netop nu har overskrifter, hvor frygten for fremtiden er i fokus. Frygten for pandemier, for klimaet, for flygtningestrømme mv. Denne fokusering på frygten for fremtiden kan skabe lammelse i stedet for handling. Derfor vil FRIK gerne bidrage med håbsfortællinger, paradisvisioner, der kan skabe tro på fremtiden, skabe mod til handling, skabe tillid til hinanden. Bibelens beretning om Jesus er én lang håbs fortælling, så der skulle være stof nok at øse af til nye salmer. I første omgang er det ”kun” en tekst vi beder om, melodien finder vi ud af senere. Vi regner med et hæfte, hvor der indgår 6-8 nye salmer. Hvis du har lyst at gå i gang med opgaven, vil vi meget gerne have en tilbagemelding senest 1. nov. af hensyn til videre planlægning. Det kan ske på email:

 nylandsminde@rasmussen.mail.dk  

 

Det er første gang vi prøver denne fremgangsmåde, så vi er spændte. 

 

Leif Rasmussen

 

KORSTÆVNE

LØRDAG D. 13.3.2021

I Lyng Kirke, Fredericia

Til stævnet synger vi salmer fra FRIKs nye salmehæfte ”Himmelsk nærvær”.

Salmerne i hæftet tager tematisk afsæt i og omkring gudstjenesten, og traditionen tro medvirker en del af hæftets salmekomponister til korstævnet. Her vil de indstudere deres egne satser med de medvirkende kor.

Program

10.00: velkomst og øvning

12.00: frokost (OBS: medbring selv madpakke!)

12.45: øvning (incl. kaffe/forfriskning)

14.15: generalprøve

15.00: værkstedskoncert med læsninger osv.

16.00: tak for i dag!

 

Prisen er 100 kr. pr. deltager.

 

Du tilmelder dit kor ved at sende en mail til FRIK’s formand Leif Rasmussen,

nylandsminde@rasmussen.mail.dk senest d. 25.2.2021. Du betaler ved at overføre til FRIK’s konto (reg. 5072, konto 1163850). HUSK at påføre korlederens navn ved indbetaling. Hver deltager får et korhæfte med de nye salmer. Dette er med i prisen.

COVID: vi overholder naturligvis myndighedernes anbefaling ifht. smitterisiko.

Ved tilmelding oplyses om, hvilke sange dit kor skal øve på inden korstævnet.

 

På gensyn!

 

Nyhedsbrev, juni 2018

 

 

 

 

Kære alle

Med ønske om en god sommer, kommer her et nyhedsbrev fra FRIK.

 

 

 Temamøde om den nye højskolesangbog   

 

Det er sandsynligvis kommet de fleste for øre, at der er nedsat et nyt højskolesangbogsudvalg. De er i fuld gang med udvalgsarbejdet frem imod en ny udgivelse i 2020.

I FRIK følger vi processen med stor interesse, og arbejder på, at give vores mening til kende. I den anledning afholder bestyrelsen for FRIK et temamøde d. 27.8.18. Hvor vi vil udvælge et antal salmer, som vi samlet set vil anbefale til udvalget.

Vi vil derfor invitere alle vores medlemmer til at deltage i debatten, og fortælle os hvilke nyere salmer der bliver sunget rundt omkring i landet. Send en mail til Leif (nylandsminde@rasmussen.mail.dk) , eller deltag igennem vores Facebook-side.

Husk ligeledes at du selv har mulighed for, at foreslå 5 sange/salmer, som du mener, skal med i den nye udgave af højskolesangbogen. Se mere på højskolesangbogen.dk/sangindsamleren.

 

 

Anmeldelse

JANNE MARK: PILGRIM. With Arve Henriksen

Cd/streaming/download. ACT 2018

Som en der begejstret har fulgt Janne Mark fra hendes første popudgivelse i 2004 med singersongwriter-kvaliteter a la Joni Mitchell, der møder Bo Kaspers Orkester, er jeg kæmpe fan af hendes melodiske og harmoniske snilde. På hendes nye udgivelse bringer hun disse kvaliteter med sig ind i et kontemplativt jazzunivers. Den fremragende norske trompetist, Arve Henriksen, bidrager med sit tværfløjtelignende spil – og giver udgivelsen et internationalt touch. Og som endnu et gigantisk scoop er cd’en udkommet globalt på det prestigefyldte, tyske forlag ACT.

Den fornemme udgivelse er en intet mindre end en kæmpe anerkendelse af Janne Marks kvaliteter som sang- og salmeskriver i et internationalt perspektiv (på cd-coveret er de danske tekster gengivet sammen med engelske oversættelser af den navnkundige John Bell fra The Iona Community i Glasgow) men også et skulderklap til det arbejde Janne Mark og hendes mand, Esben Eyermann udfører som kirkemusikere i Brorsons Kirke på Nørrebro.

For kompositioner og musikalsk udførelse er på et skyhøjt kunstnerisk niveau. Og samtidig har Janne Mark og Esben Eyermann (som er kapelmester i Brorsons Kirke og spiller bas på albummet) sans for musikkens gudstjenstlige relevans. Flere af salmerne er gode bud på salmer, der vil blive stående i kommende salmebøger – heriblandt ‘Igen berørt’ – nadverhymnen som allerede har fundet vej til ‘100 Salmer’.

Men hvor stor folkelig gennemslagskraft har Janne Mark? På en folkeligheds-skala, hvor Per Nørgård er 0 og Rasmus Seebach er 10, tror jeg, vi havner et sted midt på skalaen. Om man betragter dét som et problem eller en positiv udfordring afhænger af en række spørgsmål, jeg ikke kan svare på. Er teologerne tilfredse med teksterne? Kan klassisk orienterede organister formidle sangenes kvaliteter i troskab mod kammerjazzens intimitet? Prioriterer man i kirkerne rundt omkring i landet at synge nyt materiale ind? Gider vi tage besværet med et voksent tonesprog, som konfirmander ikke bare lige slubrer i sig ved første lyt?

Spring nu bare alle disse forbehold over – køb cd’en, find den på Spotify eller tag ud og lyt til kommende koncerter med vores danske jazzsalmestjerner bag denne fremragende udgivelse. Der sættes helt nye standarder for vedkommende kirkemusik og dansk salmeskrivning.

/Johannes Konstantin Neergaard

 

Kursus: ”Sang- og salmearrangementer i Folkekirken”

Kirkemusikskolen i Vestervig udbyder et efteruddannelseskursus for alle der har med musik at gøre i folkekirkeregi. Kurset finder sted på Diakonhøjskolen i efteråret 2018, og beskæftiger sig med praktiske, teoretiske og pædagogiske perspektiver på den kirkelig sang.

Tilmeldingsfrist d. 29.6.2018.

Se mere på: http://www.kirkemusikskole.dk/_Resources/Persistent/8/4/c/6/84c6ddbe0b5211377976058866f8168c241afc5a/Fællessang_brochure.pdf

 

Salmeværksted på Silkeborg Højskole 

 

Silkeborg Højskole har henvendt sig til FRIK med henblik på et samarbejde for at får nye og unge kræfter på banen i forbindelse med salmeskrivning. Det er tanken, at der på højskolen skal afvikles et årligt værksted, hvor uprøvede kræfter i salmeskrivning kan hente inspiration til at skrive nye salmer. Dels ved at møde professionelle sing-a-songwritere, dels ved at indgå i samtaler om håndværket, samt endelig møde hinanden. Det er ikke uden betydning at opleve at andre kæmper med de samme problemer som en selv.

Der har allerede været afholdt 2 workshops. Det seneste fandt sted i april dette år, hvor sangskriver og komponist Jonas Breum fortalte om egne erfaringer med at omsætte en ide til en sang/salme. Workshoppet var kun programsat til en enkelt lørdag, og det siger sig selv, at det kommer der ikke mange nye salmer ud af. Det er en lang og sej proces, men glædeligt var det at deltagerantallet på seneste workshop var større end på den første. Der findes ikke noget kartotek over hvem, som går og roder med disse sager, og derfor at det i sig selv vanskeligt at få invitationen bredt ud. I første omgang blev henvendelsen derfor rettet mod ledere i FDF samt KFUM og K, men workshoppen er åben for alle, der har lyst. Datoen for den næste er ikke fastlagt endnu, men det bliver formodentlig i foråret 2019, og FRIK vil holde dig opdateret, så snart datoen er meldt ud.

 

På gensyn til en ny sæson, efter en forhåbentlig god sommer.