Forum For Rytme I Kirken

FRIK har til formål at fremme brugen af folkelig musik – herunder rytmisk musik – i dansk kirkeliv. Vi ønsker at tage vores egen tid alvorlig ved at gøre brug af det bedste fra nutidens musik i kirken.

FRIKs vision er, at gudstjenesten bliver ved at give mening for alle. Både kirkevante og ikke-kirkevante mennesker i dagens Danmark skal kunne hente inspiration og mod ved at høre de kristne fortællinger – fortalt og sunget med tidssvarende ord og toner

There are no objects in this facebook feed.